Saltar al contenido

WHATSAPP DELTA 9.81

WhatsApp Delta V9.82 İndir: Hepsi Bir Arada Çözüm

whatsapp delta

WhatsApp Delta Resmi

Resmi Internet Sitesi: whats-delta.app

WhatsApp Delta hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

WhatsApp Delta V9.82, köklü değişiklikler getirmekten ziyade işlevsellikte ince iyileştirmeler yapan nazik, sessiz bir çiseleme gibidir. WhatsApp Delta’nın eski sürümlerinde bulunan sorunları titizlikle ele alarak daha sorunsuz, daha güvenli ve zengin özelliklere sahip bir sohbet deneyimi sunuyor. Ancak, WhatsApp Delta V9.82’yi kesinlikle kaçırmak istemezsiniz:

WhatsApp Delta V9.82 İndir

Düzeltildi: Bazı sohbetlerde/gruplarda rastgele çökme

 • Bazı kullanıcılar talihsiz bir durumla karşılaşmış olabilir: grup sohbetleri aniden çöküyor ve sizi uygulamadan çıkmaya zorluyor. Bazıları sohbet kayıtlarını bile kaybetmiş olabilir. Ancak WhatsApp Delta V9.82 bu kullanıcılara umut veriyor. Sadece WhatsApp Delta V9.82’yi indirip kurun ve bu sorun etkili bir şekilde çözülsün.

Düzeltildi: Hikaye açılırken çökme

 • Bir WhatsApp Delta Hikayesi göndermeye çalışırken uygulamanın gecikmesine neden olmak oldukça sinir bozucu olabilir, değil mi? Bu nedenle WhatsApp V9.82 bu sorunu gidermek için yayınlandı. Kullanıcıların artık WhatsApp Delta Hikayeleri gönderirken veya görüntülerken gecikme konusunda endişelenmelerine gerek yok.

Yukarıda bahsedilen bu iki iyileştirmeye ek olarak, WhatsApp Delta V9.82 çeşitli küçük sorunları da gideriyor. Bu WhatsApp Delta için küçük bir adım olsa da, kullanıcı deneyimi açısından önemli bir sıçrama. İster gelişmiş performans, ister gelişmiş gizlilik koruması veya daha fazla özelleştirme seçeneği olsun, WhatsApp Delta V9.82 kullanıcılara yeni bir üst düzey iletişim deneyimi sunarak sohbet hayatınıza tazelik ve kolaylık katıyor.

Télécharger WhatsApp Delta V9.81: Découvrez les Nouvelles Fonctionnalités

WhatsApp Delta Officiel

Site Officiel: whats-delta.app

Cliquez ici pour plus d’informations sur WhatsApp Delta

WhatsApp Delta V9.81 – Au début du mois, WhatsApp Delta a officiellement annoncé la sortie de WhatsApp Delta V9.81. Pour les utilisateurs enthousiastes qui souhaitent rester à jour et ne pas manquer les passionnantes nouvelles fonctionnalités offertes par WhatsApp Delta V9.81, cet article vous fournira le trésor que vous recherchez. Dans cet article, vous obtiendrez des informations détaillées sur les changements et améliorations remarquables apportés par WhatsApp Delta V9.81.

Telecharger WhatsApp Delta V9.81

Suivez les performances et la résolution des problèmes de WhatsApp Delta dernière version

Cette mise à jour se concentre principalement sur le maintien des performances ultra-rapides de WhatsApp Delta et sur la résolution de certains problèmes préexistants. Elle peut être catégorisée en trois parties principales :

Corrections pour les appareils Android 13+ :

 1. Résolution des problèmes liés aux autorisations de stockage sur Android 13+.
 2. Résolution des problèmes liés à la restauration de sauvegarde sur Android 13+.
 3. Correction des téléchargements de packs d’emoji sur Android 13+.

Corrections pour les problèmes signalés par les utilisateurs :

 1. Résolution des crashs lors de la transmission de messages signalés par certains utilisateurs.
 2. Correction des crashs de confidentialité des statuts qui affectaient certains utilisateurs.

Améliorations pour les fonctionnalités de WhatsApp Delta :

 1. Correction du problème avec le badge de non-lus de la navigation WA qui ne changeait pas de couleur.
 2. Résolution des problèmes liés aux options de temps.
 3. Correction de la disparition occasionnelle de l’icône de téléchargement des messages vidéo-notes.
 4. Amélioration de l’espacement entre les messages cités dans les fils de conversation.

Pourquoi mettre à jour vers WhatsApp Delta V9.81 ?

Tous les problèmes mentionnés précédemment ont été résolus avec succès dans WhatsApp Delta V9.81. De plus, WhatsApp Delta V9.81 a corrigé d’autres erreurs et apporté des améliorations. C’est pourquoi nous encourageons constamment les utilisateurs à mettre à jour vers WhatsApp Delta dernière version. Cela permet non seulement de résoudre les problèmes des versions précédentes, mais aussi d’offrir une expérience de chat sur Internet plus fluide. De plus, vous pouvez continuer à suivre ce site Web, qui propose des téléchargements des dernières versions de WhatsApp Delta APK, et vous resterez toujours informé des dernières actualités liées à WhatsApp Delta !

Baixar WhatsApp Delta V9.81: Conheça as Novas Funcionalidades

WhatsApp Delta Oficial

Oficial Website: whats-delta.app

Clique aqui para mais informações sobre WhatsApp Delta

WhatsApp Delta V9.81 – No início do mês, o WhatsApp Delta anunciou oficialmente o lançamento do WhatsApp Delta V9.81. Para os usuários entusiasmados que desejam se manter atualizados e não perder as emocionantes novas funcionalidades que acompanham o WhatsApp Delta V9.81, este artigo fornecerá o tesouro que você está procurando. Dentro deste artigo, você obterá informações detalhadas sobre as mudanças notáveis e melhorias trazidas pelo WhatsApp Delta V9.81.

Baixar WhatsApp Delta V9.81

Siga o desempenho e a resolução de problemas do WhatsApp Delta última versão

Esta atualização se concentra principalmente em manter o desempenho ultra-rápido do WhatsApp Delta e abordar alguns problemas que existiam anteriormente. Pode ser categorizada em três partes principais:

Correções para Dispositivos Android 13+:

 1. Resolvidos problemas de permissão de armazenamento no Android 13+.
 2. Solucionados problemas relacionados à restauração de backup no Android 13+.
 3. Corrigidos downloads de pacotes de emojis no Android 13+.

Correções para Problemas Reportados pelos Usuários:

 1. Solucionados os travamentos na encaminhamento de mensagens relatados por alguns usuários.
 2. Corrigidos os travamentos de privacidade de status que afetaram usuários específicos.

Aprimoramentos para Recursos do WhatsApp Delta:

 1. Corrigido o problema com o distintivo de mensagens não lidas na navegação do WA que não mudava de cor.
 2. Resolvidos problemas relacionados às opções de tempo.
 3. Corrigido o desaparecimento ocasional do ícone de download de mensagens de vídeo.
 4. Aprimorada a espaçamento entre mensagens citadas nas conversas.

Por que atualizar para o WhatsApp Delta V9.81?

Todos os problemas mencionados foram resolvidos com sucesso no WhatsApp Delta V9.81. Além disso, o WhatsApp Delta V9.81 corrigiu outros erros e fez melhorias. É por isso que instamos consistentemente os usuários a atualizar para o WhatsApp Delta última versão. Isso não apenas resolve problemas das versões anteriores, mas também proporciona uma experiência de bate-papo na internet mais suave. Além disso, você pode continuar a seguir este site, que oferece downloads das últimas versões do WhatsApp Delta APK, e você sempre ficará informado sobre as últimas notícias relacionadas ao WhatsApp Delta!

WhatsApp Delta V9.81 Indir : En Yeni Özellikleri Tanıyın

WhatsApp Delta Resmi

Resmi Internet Sitesi: whats-delta.app

WhatsApp Delta hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

WhatsApp Delta V9.81 – Ayın başında, WhatsApp Delta resmi olarak WhatsApp Delta V9.81’in çıkışını duyurdu. WhatsApp Delta V9.81 ile gelen heyecan verici yeni özellikleri kaçırmak istemeyen hevesli kullanıcılar için, bu makale aradığınız hazineyi size sunacaktır. Bu makale içinde, WhatsApp Delta V9.81 tarafından getirilen önemli değişiklikler ve iyileştirmeler hakkında derinlemesine bilgi edineceksiniz.

WhatsApp Delta Indir V9.81

WhatsApp Delta En son sürüm performansını ve sorun giderme çalışmalarını takip edin.

Bu güncelleme öncelikle WhatsApp Delta’ın hızlı performansını sürdürmeye ve önceden var olan bazı sorunları ele almaya odaklanır. Üç ana bölüme ayrılabilir:

Android 13+ Cihazlar için Düzeltmeler:

 1. Android 13+ üzerinde depolama izin sorunlarına çözüm bulundu.
 2. Android 13+ üzerinde yedekleme geri yükleme ile ilgili sorunlar çözüldü.
 3. Android 13+ üzerinde emoji paketi indirmeleri düzeltildi.

Kullanıcılar Tarafından Bildirilen Sorunlar için Düzeltmeler:

 1. Bazı kullanıcılar tarafından bildirilen mesaj iletimi çökmeleri çözüldü.
 2. Belirli kullanıcıları etkileyen durum gizliliği çökmeleri düzeltildi.

WhatsApp Delta Özellikleri için İyileştirmeler:

 1. WA Navigasyon okunmamış rozetinin renk değiştirmeme sorunu düzeltildi.
 2. Zaman seçenekleri ile ilgili sorunlar çözüldü.
 3. Ara sıra video notu mesajı indirme simgesinin kaybolma sorunu düzeltildi.
 4. Konuşma başlıklarındaki alıntı mesajlar arasındaki boşluğu artırıldı.

WhatsApp Delta V9.81’e Neden Güncelleme Yapmalısınız?

Yukarıda belirtilen tüm sorunlar WhatsApp Delta V9.81’de başarıyla ele alındı. Ayrıca, WhatsApp Delta V9.81 diğer hataları düzeltti ve iyileştirmeler yaptı. İşte bu nedenle kullanıcıları sürekli olarak WhatsApp Delta En son sürüm e güncellemeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bu sadece önceki sürümlerin sorunlarını çözmekle kalmaz, aynı zamanda daha sorunsuz bir internet üzerinden sohbet deneyimi sunar. Ayrıca, en son WhatsApp Delta APK sürümlerini indirme imkanı sunan bu web sitesini takip etmeye devam edebilirsiniz ve her zaman WhatsApp Delta ile ilgili en son haberleri takip edebilirsiniz!

Descargar WhatsApp Delta